Prison Break: Season 2 (2006)
8.6

Đạo diễn: Paul Scheuring

Diễn viên: Dominic Purcell, Wentworth Miller, Amaury Nolasco


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG