Persona (1966)
8.1

Đạo diễn: Ingmar Bergman

Diễn viên: Bibi Andersson, Liv Ullmann, Margaretha Krook


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
A nurse is put in charge of a mute actress and finds that their personas are melding together.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Stannis