Ozark (2017)
0.0

Đạo diễn: Bill Dubuque, Mark Williams

Diễn viên: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
A Chicago-based financial advisor relocates his family to the Missouri Ozarks when his dealings with a drug cartel go awry.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần