One in the Chamber (2012)
4.1

Đạo diễn: William Kaufman

Diễn viên: Dolph Lundgren, Cuba Gooding Jr., Billy Murray


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG