Narcos (2015)
0.0

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: Wagner Moura, Joanna Christie, Maurice Compte, Boyd Holbrook


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
A chronicled look at the criminal exploits of Colombian drug lord Pablo Escobar.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 trong_huy
23.976 trong_huy
23.976 trong_huy
23.976 trong_huy
23.976 trong_huy
23.976 trong_huy
23.976 trong_huy
23.976 trong_huy
23.976 trong_huy
23.976 trong_huy