Mr. Robot Season 1 (2015)
9.4

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: Rami Malek, Carly Chaikin, Portia Doubleday, Martin Wallström


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Follows a mysterious anarchist who recruits a young computer programmer (Malek) who suffers from an anti-social disorder and connects to people by hacking them.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 trong_huy
23.976 trong_huy
23.976 trong_huy
23.976 trong_huy
23.976 trong_huy
23.976 cdx2000
23.976 trong_huy
23.976 cdx2000
23.976 trong_huy
23.976 cdx2000
23.976 trong_huy
23.976 cdx2000
23.976 trong_huy
23.976 cdx2000
23.976 trong_huy