Mirror Mirror (2012)
5.6

Đạo diễn: Tarsem Singh

Diễn viên: Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer


GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 darkghost
23.976 darkghost