Merry Christmas Mr. Lawrence (1983)
7.1

Đạo diễn: Nagisa Ôshima

Diễn viên: David Bowie, Tom Conti, Ryûichi Sakamoto


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG