Marco Polo (2014)
8.3

Đạo diễn:

Diễn viên: Lorenzo Richelmy, Benedict Wong, Trần Trùng, Rick Yune, Amr Waked, Remy Hii, Chu Châu, Tom Wu


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
In a world replete with greed, betrayal, sexual intrigue and rivalry, "Marco Polo" is based on the famed explorer's adventures in Kublai Khan's court in 13th century China.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 nero13
23.976 nero13
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000