Leverage: Season 1 (2008)
7.6

Đạo diễn: John Rogers, Chris Downey

Diễn viên: Timothy Hutton, Gina Bellman, Christian Kane


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG