Legendary Assassin (2008)
6.0

Đạo diễn: Chung Chi Li, Jacky Wu

Diễn viên: Jacky Wu, Celina Jade, Kara Hui


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 mp3sony