Legendary Assassin (2008)
6.0

Đạo diễn: Chung Chi Li, Jacky Wu

Diễn viên: Jacky Wu, Celina Jade, Kara Hui


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 vinhcmb
23.976 mp3sony