Kung Fu Hustle (2004)
7.8

Đạo diễn: Châu TInh Trì

Diễn viên: Châu TInh Trì, Trần Quốc Khôn, Lâm Tử Thông, Huỳnh Thánh Y, Nguyên Hoa, Nguyên Thu


Xem trailer
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
功夫 / Tuyệt đỉnh kungfu
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG