Joy (2015)
6.6

Đạo diễn: David O. Russell

Diễn viên: Jennifer Lawrence, Edgar Ramirez, Robert De Niro, Dascha Polanco


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Joy is the story of the title character, who rose to become founder and matriarch of a powerful family business dynasty.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 angel_of_dead
23.976 pikeman2