Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
8.0

Đạo diễn: Từ Khắc

Diễn viên: Ngô Diệc Phàm, Lâm Canh Tân, Diêu Thần, Lâm Doãn, Thư Kỳ...


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Tang Monk brings three disciples on a journey to the West. On the outside, everything seems harmonious. However, tension is present beneath the surface, and their hearts and minds are not ...
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 pikeman2