Journey to the West: Conquering the Demons (2013)
6.8

Đạo diễn: Châu Tinh Trì, Quách Tử Kiện

Diễn viên: Văn Chương, Thư Kỳ, Huỳnh Bố, La Chí Tường


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG