Into the Badlands: Season 1 (2015)
0.0

Đạo diễn:

Diễn viên: Emily Beecham, Sarah Bolger, Orla Brady, Marton Csokas


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
A mighty warrior and a young boy search for enlightenment in a ruthless territory controlled by feudal barons.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Linh 9
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 Linh 9
23.976 Linh 9
23.976 Linh 9
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 Linh 9
23.976 Altair