Inglourious Basterds (2009)
8.3

Đạo diễn: Quentin Tarantino, and 1 more credit

Diễn viên: Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 xInfnty