In the Name of the Father (1993)
8.1

Đạo diễn: Jim Sheridan

Diễn viên: Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite, Alison Crosbie


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG