House of Gucci (2021)
0.0

Đạo diễn: Ridley Scott

Diễn viên: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons...


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Linh Trần