House M.D.: Season 6 (2012)
8.7

Đạo diễn: David Shore

Diễn viên: Hugh Laurie, Omar Epps, Robert Sean Leonard


GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG