Happy Feet Two (2011)
5.9

Đạo diễn: George Miller

Diễn viên: Elijah Wood, Robin Williams, Pink


GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG