Hancock (2008)
6.5

Đạo diễn: Peter Berg

Diễn viên: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG