Halo - Season 1 (2022)
7.0

Đạo diễn:

Diễn viên: Pablo Schreiber, Yerin Ha, Olive Gray


Xem trailer
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Master Chief cùng các lính Spartan khác trong đội Bạc của anh phát hiện một cổ vật có thể thay đổi cục diện chiến tranh của loài người với phe Covenant. Đồng thời, bí mật về thân thế của Master Chief và chương trình Spartan cũng dần lộ ra.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
24.000 mp3sony
24.000 mp3sony
24.000 mp3sony
24.000 mp3sony
24.000 mp3sony
24.000 mp3sony
24.000 mp3sony
24.000 mp3sony
24.000 mp3sony