Gotham: Season 2 (2014)
8.0

Đạo diễn: Danny Cannon

Diễn viên: Ben McKenzie, Donal Logue, David Mazouz, Camren Bicondova, Robin Lord Taylor, Jada Pinkett Smith, Cory Michael Smith, Clare Foley


Xem trailer
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
The story behind Commissioner James Gordon's rise to prominence in Gotham City in the years before Batman's arrival.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91
23.976 MisterT.91