Gone with the Wind (1939)
8.2

Đạo diễn: Victor Fleming, and 2 more credits

Diễn viên: Clark Gable, Vivien Leigh, Thomas Mitchell


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG