Game of Thrones: Season 5 (2015)
9.5

Đạo diễn: David Benioff, D.B. Weiss

Diễn viên:


GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 vinhcmb
23.976 vinhcmb
23.976 vinhcmb
23.976 vinhcmb
23.976 OmegaQ
23.976 OmegaQ
23.976 OmegaQ
23.976 vinhcmb
23.976 vinhcmb
23.976 vinhcmb
23.976 OmegaQ
23.976 vinhcmb
23.976 vinhcmb
23.976 vinhcmb
23.976 OmegaQ
23.976 vinhcmb
23.976 OmegaQ
23.976 vinhcmb
23.976 OmegaQ
23.976 OmegaQ
23.976 vinhcmb
23.976 OmegaQ
23.976 OmegaQ
23.976 OmegaQ
23.976 vinhcmb
23.976 OmegaQ