Game of Thrones: Season 5 (2015)
9.5

Đạo diễn: David Benioff, D.B. Weiss

Diễn viên:


GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 OmegaQ
23.976 OmegaQ
23.976 OmegaQ
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 OmegaQ
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 OmegaQ
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 OmegaQ
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 OmegaQ
23.976 OmegaQ
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 OmegaQ
23.976 OmegaQ
23.976 OmegaQ
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 OmegaQ