GANTZ:O (2016)
7.5

Đạo diễn: Yasushi Kawamura, Keiichi Saitô

Diễn viên: Yuki Kaji, Daisuke Ono, Saori Hayami


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 pikeman2