Fullmetal Alchemist (2017)
6.0

Đạo diễn: Fumihiko Sori

Diễn viên: Ryôsuke Yamada, Tsubasa Honda, Dean Fujioka,


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Two alchemist brothers go on a quest for the Philosopher's Stone after an attempt to revive their dead mother goes horribly wrong.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 pikeman2