Elementary (TV Series) Season 1 (2012)
7.4

Đạo diễn:

Diễn viên: Jonny Lee Miller, Lucy Liu, Aidan Quinn, See full cast and crew


Xem trailer
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller) gặp Joan Watson (Lucy Liu) ở... New York trong hoàn cảnh vị thám tử đại tài đang nghiện ngập và bác sĩ Watson là người giúp anh cắt nghiện. Không quá nếu nói đây là Sherlock Holmes của Mỹ, nhưng thật may mắn là Sherlock vẫn có giọng Anh.

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 nickytun
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 sobisvn
23.976 firefly04
23.976 sobisvn
23.976 phiemdu
23.976 nickytun
23.976 phiemdu