Ed Wood (1994)
8.0

Đạo diễn: Tim Burton

Diễn viên: Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG