Dexter: Season 6 (2011)
9.1

Đạo diễn: Keith Gordon

Diễn viên: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, Lauren Vélez


GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG