Dexter: Season 1 (2006)
9.1

Đạo diễn: Keith Gordon

Diễn viên: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, Lauren Vélez


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG