Death Note (2006)
7.9

Đạo diễn: Shûsuke Kaneko

Diễn viên: Tatsuya Fujiwara, Ken'ichi Matsuyama, Asaka Seto


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG