Dark (2017)
8.8

Đạo diễn: Baran bo Odar, Jantje Friese

Diễn viên: Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Jördis Triebel


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
A family saga with a supernatural twist, set in a German town, where the disappearance of two young children exposes the relationships among four families.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần
23.976 Linh Trần