Continuum: Season 1 (2012)
8.0

Đạo diễn: Simon Barry

Diễn viên: Rachel Nichols, Victor Webster, Erik Knudsen


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG