Cold War (2018)
7.7

Đạo diễn: Pawel Pawlikowski

Diễn viên: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
24.000 tieu_dao_tac