Chuck: Season 3 (2010)
8.3

Đạo diễn: Chris Fedak, Josh Schwartz

Diễn viên: Zachary Levi, Yvonne Strahovski, Joshua Gomez, Vik Sahay


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
When a twenty-something computer geek inadvertently downloads critical government secrets into his brain, CIA and NSA assign two agents to protect him and exploit such knowledge, turning his life upside down.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl
23.976 nlth_svbl