Californication: Season 2 (2007)
8.4

Đạo diễn: Tom Kapinos

Diễn viên: David Duchovny, Natascha McElhone, Madeleine Martin


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG