Breaking Bad: Season 5 (2012)
9.5

Đạo diễn: Vince Gilligan

Diễn viên: Bryan Cranston, Anna Gunn, Aaron Paul


GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 cdx2000
23.976 Federale
23.976 Nomad
23.976 Nomad
23.976 Federale
23.976 Nomad
23.976 Nomad
23.976 Federale
23.976 Federale
23.976 ngbthang
23.976 dongdongdua
23.976 dongdongdua
23.976 HorusTr4n
23.976 HorusTr4n
23.976 HorusTr4n
23.976 HorusTr4n
23.976 Federale
23.976 Federale
23.976 theMast3r
23.976 NetWalk3r
23.976 NetWalk3r
23.976 NetWalk3r
23.976 NetWalk3r
23.976 Federale
23.976 Federale