Breaking Bad: Season 1 (2008)
9.4

Đạo diễn: Vince Gilligan

Diễn viên: Bryan Cranston, Anna Gunn, Aaron Paul


GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 SoiNon
23.976 HolyNighT
23.976 HolyNighT
23.976 HolyNighT
23.976 HolyNighT
23.976 HolyNighT
23.976 HolyNighT
23.976 HolyNighT
23.976 HolyNighT