Battle Royale (2000)
7.8

Đạo diễn: Kinji Fukasaku

Diễn viên: Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda, Tarô Yamamoto


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG