Arrow: Season 1 (2012)
8.3

Đạo diễn: David Nutter

Diễn viên: Stephen Amell, Steve Bacic, Paul Blackthorne


Xem trailer
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Dựa trên bộ comic Green Arrow, nói về chàng tỷ phú Oliver Queen lạc trên hoang đảo và vô tình trở thành Mũi Tên Xanh, chuyên thực thi công lý...

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 NetWalk3r
23.976 NetWalk3r
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 cdx2000
23.976 firefly04
23.976 firefly04
23.976 firefly04