Andrei Rublev (1966)
8.4

Đạo diễn: Andrei Tarkovsky

Diễn viên: Anatoliy Solonitsyn, Ivan Lapikov, Nikolay Grinko


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
The life, times and afflictions of the fifteenth-century Russian iconographer.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG