Alien (1979)
8.5

Đạo diễn: Ridley Scott

Diễn viên: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 HLR23710