AVPR: Aliens vs Predator - Requiem (2007)
4.7

Đạo diễn: Colin Strause, Greg Strause

Diễn viên: Reiko Aylesworth, Steven Pasquale, John Ortiz


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG