A Taxi Driver (Taeksi Unjeonsa / 택시운전사) (2017)
7.9

Đạo diễn: Jang Hoon

Diễn viên: Song Kang-ho, Thomas Kretschmann


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Based on a real-life story, the film centers on a taxi driver from Seoul who unintentionally becomes involved in the events of the Gwangju Uprising in 1980
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 nhungong