绣春刀/TÚ XUÂN ĐAO/Brotherhood of Blades (2014)
6.6

Đạo diễn: Lộ Dương

Diễn viên: Trương Chấn; Lưu Thi Thi; Vương Thiên Nguyên; Lý Đông Học; Nhiếp Viễn; Kim Sĩ Kiệt; Diệp Thanh; Chu Nhất Vi. . .


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Minh Sùng Trinh Hoàng đế đăng cơ. Cũng là lúc "Hoạn Đảng" của Đại Thái giám Ngụy Trung Hiền bị Cẩm Y Vệ tiêu diệt. Trong Cẩm Y Vệ có ba huynh đệ kết nghĩa dũng mãnh chính trực nhất, đó là Lư Kiếm Tinh; Thẩm Luyện và Cận Nhất Xuyên. Lão Đại Lư Kiếm Tinh vì muốn thăng lên chức Bách Hộ. Thẩm Luyện vì muốn chuộc thân cho kỹ nữ Châu Diệu Đồng ở Giáo Phường Ty. Tam đệ Cận Nhất Xuyên vì muốn thoát khỏi sự đeo bám quấy nhiễu của lãng tử Đinh Tu. Thế là cả ba huynh đệ nhận lời Triệu Tĩnh Trung là Đô đốc của Đông Xưởng làm nhiệm vụ cơ mật. Đó là đi truy sát Ngụy Trung Hiền. Trong lúc hành động, ba huynh đệ bị dưỡng nữ của Ngụy Trung Hiền là Ngụy Đình dẫn người ngăn cản. Sau một trận mưa máu gió tanh, xác Ngụy Trung Hiền được đem về! Lư Kiếm Tinh được thăng chức Bách Hộ như ý nguyện. Lẽ ra ý nguyện của cả ba người đều được thực hiện. Nào ngờ đâu, Thẩm Luyện lại che giấu một bí mật động trời! Và đã khiến cho Đại thần Hàn Khoáng đem dạ nghi ngờ. Từ đó ba huynh đệ luôn phải đối mặt những mối nguy đe dọa tính mạng. Cuối cùng, Thẩm Luyện cũng nói ra sự thật! Nhưng đã quá muộn rồi! Bởi vì bạn gái của Nhất Xuyên ở Y Quán và Châu Diệu Đồng cũng bị lôi kéo vào việc này. Đối đầu nguy cơ, Thẩm Luyện quyết định đưa huynh đệ, người yêu rời khỏi kinh thành. Triều đình mục nát hỗn loạn! Thân phận của những người thấp cổ bé họng sẽ đi đâu về đâu?
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 trwng_tamphong