影 / Ảnh / Shadow (2018)
8.0

Đạo diễn: Trương Nghệ Mưu

Diễn viên: Đặng Siêu, Tôn Lệ, Hồ Quân, Ngô Lỗi...


Xem trailer
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 pikeman2