Conversation Between kjs_pr0 and trwng_tamphong

2 Visitor Messages

  1. Hi
    "Zhang" đúng là có một phiên âm Hán Việt là "Truơng"
    Ngoài ra c̣n nhiều âm và nghĩa khác nữa.
    Muốn chính xác phải có mặt chữ tàu, hoặc là bạn gửi filesub tiếng anh ḿnh t́m sub tàu tương ứng đối chiếu.
    Thân
  2. Bác trwng_tamphong cháu có thể hỏi bác tên Zhang là nữ th́ phiên âm sang tiếng việt là tên ǵ được không ạ? cháu tra google th́ là tên Trương có đúng khhong bác?
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2