PDA

View Full Version : [TRẬT KHỚP] Tăng giúp ḿnh sub Tangled này lên 500ms nhaboy_vechai
09-01-2014, 11:13 AM
Ḿnh download phim Tangled này từ trên YIFY.
Ḿnh t́m được sub này good nhưng mà phải Sub delay 500ms th́ mới khớp chính xác được.

T́nh trạng: Sub đi trước lời
Cần : + 500ms toàn bộ sub


Tangled 2D [2010]
https://www.mediafire.com/?zow787ob2prw45l

[3

daicameoden
09-01-2014, 11:22 AM
http://tenlua.vn/tangled-2010-1080p-bluray-x264-yify-synced-srt-3c37e328e2026502/#download3c37e328e2026502 của bạn đây

boy_vechai
09-01-2014, 01:51 PM
Thanks bạn <3

Vinh_Nguyen
09-03-2014, 12:57 PM
Lười. Dùng SubPro, SE, Aegisub mở file lên và sync chỉ trong ṿng 1 nốt nhạc.